صدایی آشنا میخواهم که نامم را صدا کند

ساخت وبلاگ
چکیده : صدای باز و بسته شدن در و بعد از آن صدای قدم هایی که به سرعت برداشته میشود و پله ها را طی میکند تا از... با عنوان : صدایی آشنا میخواهم که نامم را صدا کند بخوانید :
صدای باز و بسته شدن در و بعد از آن صدای قدم هایی که به سرعت برداشته میشود و پله ها را طی میکند تا از ساختمان خارج شود . سپس سکوت . دقایقی میگذرد و بعد صدای مرد همسایه که با همسایه ای دیگر احوال پرسی می کند . صدای کودکی که پشت سر هم مادرش صدا میزند و وقتی جوابی نمیگیرد صدای ضربه هایی که با شدت به در کوبیده میشود و بعد صدای فریاد مادر و دوباره سکوت. نه ، سکوت نه ، صدای بوق ماشین ها  ،صدای جاروبرقی همسایه ، صدای چند کلاغ و صدای چکه ی آب نمیگذارند سکوت برقرار شود .

...
نویسنده : بازدید : 19 تاريخ : يکشنبه 18 مهر 1395 ساعت: 22:23